Friday, December 02, 2005

Madilim Ang Realidad, Catotohanan

may araw sa labas
at nasisilaw ako
pero hindi nito naiilawan
ang madilim na bahagi
ng isip ko

sino ba ako?
marahil alam mo
nguni't wala kang karapatang
maging sigurado

kumpiyansa ka masyado
sa iyong maliit na mundo
ang nakikita at nadarama
lamang ang totoo sa muni mo

kaya't
nakikitawa ako sa iyo
minsa'y nakikiiyak
pero wag kang mapanatag
baka madukot
ang puso mo

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home