Thursday, September 14, 2006

The Basura Song

hindi ka ba nagtataka
kung saan napupunta
ang basurang nabubulok at hindi
dito sa UP Faura?

kung oo, puwes ito
na ang pagkakataon mong malaman!
dito sa NatSci 4 kami ay samahan
sa isang palabas
na tungkol
sa
basura
woh basura
woo basura...

I Mentally Moan. I know Sir Marquez will say the worst things about our report on waste management. I just know it. And the fact of the matter is, he'll probably be right. He's the kind of professor you can't bluff around with. I Mentally Moan.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home