Saturday, June 10, 2006

Napaisip Saglit

Napansin ko lang ha, mabibibilang mo ang mga komento dito. Ang tagboard walang interesanteng nilalaman. Nagkakaroon lang ng buhay pag nag-publish ako ng sobrang totoo at/o sobrang mali. Pag naman medyo malalim na pilosopohan ang usapan, parang kinikilabutan ang mga mambabasa, walang masabi sa takot. O sa tamad. Haha.

Marahil ako lang ang nakakaintindi sa mga sinasabi ko...malamang! Iwanan na natin doon.

4 Comments:

Blogger just press start said...

ha! and thus the name "soulshaker"

11:06 AM  
Blogger lizette said...

thus what?

12:47 PM  
Blogger just press start said...

walaaa..hehe

1:39 PM  
Blogger lizette said...

okey! sabi mo eh. :p

11:09 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home